ZDIRY-TUFWT-EBONM-EYJ00-IDBLANTER.COM
ZDIRY-TUFWT-EBONM-EYJ00
BLANTERWISDOM105

Video Ujian Terbuka Dan Promosi Doktor Waris Fahrudin, Ketua YPU

Rabu, 25 November 2020

PEMBERDAYAAN MUALLAF ASAL BUDHA DI KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2017-2019 PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT

Selasa 24 Nov 2020 Pukul 13.00-15.00 di Ruang Sidang PPS FIAI UII dengan Protokol Covid 19.

Ketua Sidang : Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. (Rektor UII)

Sekretaris Sidang : Dr. Dra. Junanah, MIS (Kaprodi DHI dan Dosen FIAI UII) P

romotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA (Guru Besar UIN Yogyakarta)

Co-Promotor : Dr. Muslich KS, M.Ag (Dosen FIAI UII)

Penguji :

1. Prof.Dr. Faisal Ismail, MA (Guru Besar UII Yogyakarta)

2. Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D (Kaprodi Doktor Ilmu Ekonomi dan Dosen Fak Bisnis dan Ekonomika UII)

3. Dr. Siti Achiria, S.E., M.M. (Dosen FIAI UII)Sumber :
Share This :

0 komentar